Seks ting du må vite når du bygger hus

Klar for å bli husbygger?

Dersom du tenker på å bygge et nytt hus, eller kjøpe et som er helt nytt, har du antageligvis allerede klart for deg en del av fordelene med det: Det er ofte rimeligere enn å kjøpe et brukt hjem, du kjøper til en fast pris og slipper å betale dokumentavgift, og du kan også påvirke hvordan huset ditt skal se ut gjennom prosessen. I tillegg er du sikkert bevisst på at du slipper ulempene som ofte følger med eldre hus, med behov for oppussing, dårlig isolering og varierende standard på inneklima – og hva tenkte de egentlig på da de laget den planløsningen?

Fallgruver

Men det er noen fallgruver du skal være bevisst på, også når du kjøper et nytt hus, et hus som enda ikke er bygget. Det finnes dessverre utbyggere av alle varianter, både de seriøse og de useriøse, og her må du være oppmerksom. Det siste du vil, er jo å tiltro det nye hjemmet ditt og flere millioner kroner til en utbygger som slår seg konkurs og deretter forsvinner!

Så, hvordan kan du unngå disse fellene? Vi har laget en liste for deg, som du enkelt kan benytte deg av når du skal bygge hus. Og husk at på denne listen er alle punktene like viktige; du har ikke råd til at det blir tull på et eneste område når du skal bygge nytt hus! Her er våre beste tips:

  1. Dine rettigheter. Når du bygger ny bolig, eller kjøper et helt nytt hus, er det faktisk en del ting du har rett på. Du kan ha krav på eksempelvis prisavslag eller erstatning, eller utbygger kan idømmes dagmulkt. Du kan også få hevet kjøpet i enkelte tilfeller. I tillegg har utbygger plikt til å gi deg en femårsgaranti på hjemmet ditt, hvis du kjøper boligen innen seks måneder etter fullføring – det vil altså si at du har hele byggeprosessen pluss seks måneder etter at den er ferdigstilt på deg til å få denne garantien. Vanligvis er denne garantien inntil ti prosent av kjøpesummen for feil som blir oppdaget når du overtar boligen, og inntil fem prosent av kjøpesummen for feil som blir oppdaget i etterkant. Pass på at du ber om denne garantien, dersom utbygger ikke tilbyr deg den: Det ligger ingen automatikk i at du skal få denne garantien, og hvis utbygger ikke nevner det og du ikke spør, får du den ikke.
  2. Ta med en fagmann. Siden det er så stor forskjell på hva du får igjen på garantien avhengig av om du oppdager mangler ved overtakelse eller etter at du har flyttet inn, er det veldig smart å ta med seg en uavhengig tredjepart ved overtagelsesbefaring – ta med en fagmann, en takstmann eller lignende, som kan gå gjennom alt og se at du faktisk har fått det du har betalt for. Inspiser hele det nye hjemmet ditt, og skriv ned alt som ikke er som avtalt, alle feil og mangler du finner. Vær også sikker på at boligen følger alle lover og forskrifter. Dersom det er ting som er feil, eller noe som mangler, kan du holde tilbake penger fra utbygger – du har rett til å holde tilbake et tilsvarende beløp som kreves for å rette opp feilene, slik at du er sikker på at det blir ordnet.
  3. Sett en dato. Nei, nå snakker vi ikke om giftermål, men noe som er like viktig: Bli enige om en dato der boligen skal være ferdig. Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter blir forsinket, og det kan skape store problemer for deg dersom den planlagte innflyttingen må utsettes i lange perioder. Her skal du også passe på at du ikke blir avspist med vage formuleringer som «satser på» eller «tar sikte på,» men at du får en helt konkret dato der alt skal være ferdigstilt. Ikke godta «høsten 2019» som formulering her; det lengste du bør strekke deg, er til en måned – «innen utgangen av november 2019» er innafor, men ikke mer enn det. Dersom prosjektet ditt blir forsinket, kan du gå inn og kreve dagmulkter eller kanskje prisavslag dersom du har en konkret dato å forholde deg til, og slik kan bevise at prosjektet faktisk er forsinket. Så få inn en overtagelsesdato i kontrakten, så vet både du og utbygger hva dere må forholde dere til!
  4. Unngå såkalte «single purpose»-selskaper. Dette er selskaper som er opprettet kun for et enkelt prosjekt, og ofte forsvinner disse selskapene fra markedet like fort som de kom. Her har du ofte mye større konkursfare enn ved store selskaper, og du risikerer å miste alle pengene dine samt den nye boligen din dersom selskapet plutselig går konkurs. Slike single purpose-selskaper er ganske vanlige i Norge. Velger du å bruke et slikt selskap, er det ekstra viktig at du følger sjekklisten vår og sikrer deg en god garanti. Uten garantien får du ingenting igjen dersom det skulle gå galt. Det finnes dessverre en del useriøse aktører i byggebransjen i Norge; ikke alle single purpose-selskaper er useriøse, men det finnes nok av dem som tar på seg jobber en stund, slår seg selv konkurs, og så blir de borte fra markedet i en periode før de starter opp på nytt. Denne sirkelen kan de holde på med lenge, og de kalles konkursryttere – pass på at du ikke involverer deg med dem, for da tar du en stor risiko.
  5. Hvordan kan du unngå konkursryttere, spør du? Jo, du kan sjekke om utbyggeren din er medlem av Boligprodusentenes Forening (lenke?). Er de det, kan du ta opp saken din i Boligtvistnemnda (lenke?). Dette er en nemnd som er opprettet av Forbrukerrådet (lenke?) sammen med Boligprodusentenes Forening. I nemnda sitter det fem medlemmer; to fra Forbrukerrådet, to fra bransjeorganisasjonene, og en jusprofessor som er valgt av begge parter i fellesskap. Å ta opp en sak i Boligtvistnemnda er frivillig å bruke, og for deg som boligkjøper er det også gratis. Du slipper å gå til retten, og får likevel saken din vurdert av en tredjepart; det gjør det mye enklere å søke hjelp utenfra. Og dersom du ikke er fornøyd med utfallet av saken, kan du likevel fortsette i rettssystemet og ta saken din til en domstol.
  6. Og helt til sist, det aller viktigste, og det som i grunnen oppsummerer alle de andre punktene: Vit hvem du kjøper bolig av. Velg et firma du stoler på. Gjør et søk på proff.no, og finn informasjon om selskapet – her kan du se hvor stort det er, hvordan selskapets økonomi er og om det har nok penger til å gjøre opp for seg dersom det skulle oppstå utfordringer underveis. Innhent gjerne referanser; et seriøst firma vil ikke ha noen problemer med å kunne gi deg kontaktinformasjon til tidligere fornøyde kunder. Les grundig på nettsidene deres, og gjør deg opp en egen mening om hva du synes – ikke stol blindt på referansene heller, særlig ikke dersom det bare er én. Det å kjøpe bolig er ofte den største investeringen vi gjør i løpet av livet vårt. Derfor bør du ikke stirre deg blind på et bestemt hus du har falt for, eller en bestemt beliggenhet – vær minst like nøye med å undersøke firmaet, slik at du er sikker på at du har valgt et seriøst firma som vil bli ferdig i tide, som gir deg de garantiene du har rett på, og som også har økonomiske muskler til å gjøre opp for seg dersom det skulle bli problemer. Ikke minst vil et seriøst firma gjøre sitt beste for at du skal bli fornøyd; de har ingen ønsker om å ha kunder som vil gi dem dårlige referanser og spre negative ting om dem til andre – det vil ødelegge langt mer for dem på sikt, og derfor vil de også ha stor egeninteresse av at du får det slik du vil ha det. Seriøse firmaer vet også hvordan de skal forholde seg til alt det administrative rundt det å bygge en bolig, og de er godt kjent med alle lover og forskrifter, slik at du slipper ubehagelige overraskelser i etterkant.

Så kort oppsummert – velg din utbygger med omhu, be om garantier, sett en dato og gå grundig gjennom huset før du overtar og betaler. Vi håper du får en lettere jobb ved å følge denne sjekklisten!

By |2018-12-09T08:25:39+01:00november 25th, 2018|Ukategorisert|