Ferdighus vs arkitekttegnet hus

Ferdighus vs arkitekttegnet hus

Har du tomt? Så flott! Klar til å bygge hus – men hva skal du velge? Hva er de ulike sidene ved å velge et ferdighus versus et hus som er spesialtegnet til deg av en arkitekt? Her kan du lese litt om hva du kan forvente deg i forskjellige kategorier som du må ta stilling til når du skal bygge et hus, og forhåpentligvis bli litt klokere på hvilket valg du skal ta.

Pris

La oss begynne med et av de viktigste elementene: Prisen. Enten vi liker det eller ei, er det nå en gang sånn at pris er ganske bestemmende for de fleste av oss, og når vi snakker om å bygge hus, snakker vi fort om store pengesummer. Vi har ikke lyst til å snakke om dyrt eller billig, men i stedet se på det på en annen måte: Hvis du har en bestemt pott med penger, hvor mye kan du da få for den potten? Og i de aller fleste tilfeller vil et ferdighus komme rimeligere ut enn et arkitekttegnet hus.
Ferdighus er som oftest også tegnet av arkitekter, så du kan være trygg på at huset du velger er godt planlagt og gjennomtenkt i alle detaljer. Forskjellen mellom det og et hus som du hyrer en arkitekt til å tegne bare til deg, kan fort bli et tall med flere nuller bak seg enn du liker å tenke på. Du vil kunne få gjort mange spesialtilpasninger i et ferdighus også, for å få det bedre tilpasset dine ønsker, men totalsummen vil likevel bli lavere, og du har mer penger til andre ting etterpå.
Velger du ferdighus, vil du også få en sluttpris ganske tidlig i prosessen, og denne prisen inkluderer alt av arbeid, rørlegger, elektriker, forsikringer underveis og søknader til kommunen. Stort sett kan du også regne med at ferdighusleverandøren du velger har forhandlet frem gunstige avtaler med sine leverandører, og disse avtalene er med all sannsynlighet bedre enn de du klarer å forhandle frem selv. Også her er det altså penger å spare på et ferdighus. Siden du får vite om totalprisen på forhånd, slipper du overraskelser underveis, og du trenger ikke å forholde deg til budsjettsprekk eller vanskelige valg hvis det viser seg at noe du ønsket deg, ble dyrere enn planlagt.

Tidsperspektivet

Dette er en annen meget viktig faktor for alle som bygger hus. Dersom du velger å la en arkitekt spesialtegne et hus til deg, må du regne med noen måneders arbeid fra arkitekten med å tegne huset før selve byggeprosessen kan komme i gang, og så begynner det møysommelige arbeidet med å legge sten på sten, så å si – huset skal bygges opp fra grunnen av.
Velger du et ferdighus, sparer du en hel del tid, siden de fleste ferdighus er elementbaserte. Du velger simpelthen det huset du liker best, gjør noen endringer dersom du ønsker det, og så kan huset reises ganske raskt; noen av elementhusene settes opp og står klare med tak etter bare noen uker. Siden du har valgt en leverandør som har lang erfaring med dette og som er ansvarlig for hele prosessen fra A til Å, slipper du å koordinere de ulike håndverkerne eller å følge med på at ting skjer i riktig rekkefølge. Dette er også tidsbesparende for deg, og du slipper å bli stresset over å forsøke å ha oversikt over alt.
Totaltiden på et ferdighus varierer selvsagt med størrelse og hvor mye tilpasninger du ønsker, men generelt tar et ferdighus mye kortere tid å ferdigstille enn et arkitekttegnet hus.

Byråkrati

Det er slett ikke bare å sette i gang med å bygge et hus, selv om du har en tomt. Det skal søkes om byggetillatelse fra kommunen, og alle nødvendige papirer og dokumenter skal leveres inn. Dersom du får avslag, må du gjøre endringer og søke på nytt. Alt dette kan være både tidkrevende og ikke minst kostbart. Velger du ferdighus, velger du også at noen ordner opp i dette for deg – ferdighusleverandøren din vil ta seg av alt som hører til prosessen med å søke og bygge, og du kan trygt overlate ansvaret til noen som har gjort det mange ganger før.
Dersom du leier inn en arkitekt til å tegne et hus for deg, kan du også be arkitekten om å ta seg av søknader og oppfølging inn mot kommunen. Men detaljer som oppmåling, ferdigstillelsesattest, tilknytning til offentlig vann- og kloakknett og avfallshenting er ting en ferdighusleverandør vil ta seg av for deg. Velger du en arkitekt, kan det godt hende at du må ta deg av disse tingene selv, eller at arkitekten viser seg å være dyrere enn ferdighusleverandøren.
Med et ferdighus får du altså en totalpakke som inkluderer alle kostnader, all organisering og alt byråkrati, slik at du selv kan bruke tiden din på andre ting – som å velge hvilke materialer og detaljer du ønsker i huset ditt.

Selvbestemmelse og materialvalg

Dette er et område der spesialtegnede hus klart har en fordel. Et arkitekttegnet hus kan tilpasses tomten din helt perfekt, du kan få akkurat de løsningene du ønsker, og velge nøyaktig de materialene og detaljene du drømmer om. Arkitekten vil samarbeide med deg om å komme frem til de beste løsningene for deg, og har du en vanskelig tomt eller spesielle forhold eller ønsker, kan det godt hende at et spesialtegnet hus av en arkitekt, vil være det beste valget for deg.
Men undersøk først hva du faktisk kan gjøre med et ferdighus. Mange tror at dersom man velger et ferdighus, er valget gjort, og du må ta det du får. Det stemmer ikke – du har anledning til å gjøre mange endringer underveis, og du kan velge i et stort antall standardmaterialer. Ferdighusleverandørene har tekniske tegnere som kan sette inn en løsning du ønsker deg i et allerede ferdig hus, og gjøre forandringer for å tilpasse det mest mulig til dine behov.
Hvis det er slik at du har behov for eller drømmer om et bestemt materiale, vil de fleste ferdighusleverandører gjøre sitt beste for å finne en løsning for deg. Her vil du imidlertid garantert kunne få ønskene dine oppfylt hos en arkitekt – men vær oppmerksom på prisen. Arkitekter er jevnt over dyrere enn ferdighus, slik det også skal være; en spesialtilpasset løsning koster tross alt mer enn en ferdig løsning. Men du kan fort bli overrasket over hvor mange muligheter du faktisk har til å påvirke ferdighuset ditt i den retningen du ønsker!
Du er kanskje bekymret for at materialvalgene som er gjort i ferdighus, er annenklasses? Vi er i hvert fall vant til å tenke at hos en arkitekt er det kvalitet som står i høysetet, og at den er førende for alle valg som tas. Det er selvsagt sant, men det er ikke dermed sagt at det motsatte også stemmer – et ferdighus har god kvalitet og høy standard på de materialene som er valgt, og du kan gjøre dine valg ut fra flere gode produkter. Så ikke avskriv ferdighus, selv om noen bestemte materialer og kvaliteter er viktige for deg; det kan godt hende at ferdighusleverandøren din kan oppfylle ønskene dine!

Risiko og forsikringer

Visste du at du er pålagt å ha forsikring på plass underveis mens du bygger et hus? Velger du en ferdighusleverandør, er forsikring en del av pakken. Dersom du velger en arkitekt, må du undersøke om dette er noe arkitekten kan ta seg av – stort sett må du selv regne med å sørge for at huset er forsikret under byggeprosessen.

Egeninnsats

Selv om du velger et ferdighus, er det ikke sånn at du må overlate alt arbeidet til andre dersom du ikke vil. Du kan også velge å gjøre en egeninnsats, og da kan du trekke prisen på det fra totalprisen. Den prisen du får fra ferdighusleverandøren, vil være for et nøkkelferdig hus, så her er valget fritt hvor mye arbeid du ønsker å legge ned i det nye huset ditt, og dermed kan du påvirke hvor mye det skal koste.

Unike hus

Ønsker du deg et særpreget hus, et som skiller seg ut og som får alle som ser det, til å tenke «wow»? Dersom du har et sterkt behov for dette, og i tillegg har en spesiell eller vanskelig tomt, kan det godt hende du er best tjent med å velge en arkitekt. Men med alle de valgene de forskjellige ferdighusleverandørene kan tilby i dag, vil vi likevel anbefale deg å ta en kikk på de ulike hustypene og stilene. Du kan få alt fra herskapelige hus via klassiske eneboliger til rene funkisdrømmer, og det skal godt gjøres ikke å finne et hus man blir imponert over og tenker at her vil jeg gjerne bo!
Så er det jo opp til deg selv om du vil bygge et hus som skiller seg ut fra de andre i nabolaget, eller om du vil forsøke å holde deg til den stilen som allerede eksisterer. Uansett er sjansen stor for at du med et ferdighus fremdeles kan være den stolte eier av det huset som alle i nabolaget tar en ekstra svingom forbi på kveldsturen sin, bare for å beundre det litt!

By |2018-12-09T08:24:54+01:00november 29th, 2018|Ukategorisert|